Privacyverklaring

Privacyverklaring De Hondenkapper.

 

De Hondenkapper, eenmanszaak, gevestigd aan Douwemastrjitte 35 9011VP Jirnsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.hondenkapper.com

adres:Douwemastrjitte 35 9011VP Jirnsum, tel:0031 6 10990836

Judith Verkerk, eigenaresse eenmanszaak, is de functionaris gegevensbescherming van De Hondenkapper. Zij is te bereiken via judith.verkerk@outlook.com

 

Persoonsgegevens die De Hondenkapper verwerkt:

Uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van De Hondenkapper en/of omdat u deze zelf aan De Hondenkapper verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die De Hondenkapper verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De Hondenkapper verwerkt:  geen

De Hondenkapper website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

De Hondenkapper kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

De Hondenkapper raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat de Hondenkapper zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via judith.verkerk@outlook.com,

dan verwijdert De Hondenkapper deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag De Hondenkapper persoonsgegevens verwerkt:

- U te kunnen bellen of appen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Zoals het maken van een afspraak of u te bellen als de hond opgehaald kan worden.

De grondslag hiervoor is toestemming.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Hondenkapper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

Hoe lang De Hondenkapper persoonsgegevens bewaart:

De Hondenkapper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De Hondenkapper hanteert de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Maximaal 5 jaar nadat u voor het laatste gebruik heeft gemaakt van de diensten van De Hondenkapper, om te gebruiken indien u in die periode gebruik wilt maken van de diensten van De Hondenkapper en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Hondenkapper verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van De Hondenkapper, sluit de Hondenkapper een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Hondenkapper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies of vergelijkbare technieken:

De Hondenkapper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die de Hondenkapper gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hondenkapper

en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij De Hondenkapper een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar judith.verkerk@outlook.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt De Hondenkapper u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. De Hondenkapper reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Hondenkapper wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe De Hondenkapper persoonsgegevens beveiligt:

De Hondenkapper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via judith.verkerk@outlook.com

...

trimsalon jirnsum  grou leeuwarden sneek heerenveen hond knippen plukken wassen trimmen kapper judith verkerk vacht vlo klit ontklitten scheren teek nagels knippen uitdunnen kammen uitwollen terrier maltezer boomer waterhond shih tzu terrier spaniel puppy